+
หน่วยงานร่วมเผยแพร่องค์ความรู้ (ตั้งแต่ปี 2550)
วันที่ : 03 2559, 16:08 . คนอ่าน : (7,182)
 

หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมเผยแพร่สื่อเรียนรู้ออนไลน์  หลักสูตรเศรษฐกิจ 
ระบบเดิมคือ longlivetheking.kpmax.com  ปัจจุบันเป็น  kingrama9.kpmax.com